CONCERT "ENTRE TRES" - A Poqueta Nit divendres 28 juny 2019 - 20:30 h. Entrada gratuïta, al local social.