Dissabte 22 juliol 2017 - 23 h. - A POQUETA NIT DE LA UNIÓ MUSICAL L'HORTA