A POQUETA NIT --- DIJOUS --- 25 de febrer de 2016 -- 20:00 hores