ASSAJOS PREVIS AL CONCERT DEL DIUMENGE 1 DE JUNY.

Els assajos programats aquesta setmana de cara al proper concert del diumente dia 1 de juny, són els següents:

Dilluns dia 26 a les 22h en la Sala 8
Dimecres dia 28 a les 22h al Teatre
Dissabte dia 31 a les 17h en la Sala 8

Qualsevol modificació o actualització, anirem informant-vos en el transcurs de la setmana.

Una cordial salutació.
La Comissió de Banda