ASSAJOS D´AVUI DIMARTS DIA 26

Encara que esteu avisats, vos recorde els assajos previstos per al dia d´avui:

17:00h CLARINETS - C.P. Sara Fernàndez
22:00h FUSTA - C/Professor Antoni Ubieto, 3 Baix (Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí)

Una salutació.