DIA DE LA DONA - 1a JORNADA - LA UMH REIVINDICA

Divendres 4 de març a les 20.00 hores. Local social (Músic Cabanilles, 48, baix)
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "LES DONES EN LA MÚSICA" QUE HAN PREPARAT LES I ELS ALUMNES DE 4T CURS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE LA UMH.
Divendres 4 de març a les 20.30 hores. Local social.
CONFERÈNCIA "ART FEMENÍ, ART FEMINISTA" A CÀRREC DE VICENT IBIZA OSCA, PROFESSOR DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOANOT MARTORELL DE VALÈNCIA (EN ACABAR SOPAR)