Torns de festes 2009

Torns caseta festes:
Divendres 11 de 19 a 23,30

SALVA BENLLOCH
Mº JESUS TRONCHO
SANTI GARCIA
ANGELES RAMIREZ
BERTA PECHUAN
INMA COSCOLLA
TONI FRANCES
CARMEN MARTIN
SARA SANCHEZ
FELIX

de 23,30 a final

MIGUEL HERNANDEZ
VICENT GARÍ
PACO PERALES
TOMÁS SANCHEZ
PAU VIDAL
XIMENA ORTEGA


DISSABTE 12 de 19 a 23,30

CONCHA BERMELL
XIMENA ORTEGA
MIGUEL GONZALEZ
CARLOS MOUKARCEL
ENRIQUE MONGAY
PAQUITA
TINA BLANCO
JORGE Panayiotopoullos
JOSE LUIS GALAN
CONCHA BERMELL

De 23,30 a final

MIGUEL HERNÁNDEZ
PACO PERALES
ALFREDO BERMEJO
VICENT GARI

DIUMENGE de 19,00 al fina.

ENCARNA OJEDA
JOSE LUIS RODRIGO
JOAN QUILES
ANGELS RODA
GERMAN LÓPEZ
MILA LEIBAR
INMA COSCOLLA
TONI FRANCES
ALEJO PEREZ
ROSAEL PRIMER TORN MONTARÀ LES TAULES I CADIRES
EL SEGON TORN DESMONTARÀ
TOTS ELS PARTICIPANTS DEL PRIMER TORN TINDRAN ENTREPÀ I BEGUDA
TOTS ELS PARTICIPANTS DEL SEGON TORN TINDRAN BEGUDA