IMATGES DE L'AUDITORI

Podem gaudir d'un primer apropament visual d'allò que serà l'auditori, segons les infografies que l'Ajuntament de València ha facilitat als mitjans de comunicació.