UMH - Assemblea General Ordinària de Socis/es

Estimat soci/a:

Ens complau convocar-li a l’Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el divendres 6 de juliol de 2007 a la nostra seu social, situada al carrer Músic Cabanilles, número 48 de València, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria amb el següent

ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Renovació de càrrecs de la junta directiva
3. Informe de gestió
4. Presentació dels comptes.
5. Aprovació pressuposts 2007
6. Precs i preguntes.

Els documents a debatre, que es lliuraran a l’entrada de la assemblea, també es trobaran disponibles per a ser consultats en la nostra seu social. Cas de no poder assistir el soci o sòcia, podrà ser representat/da per una altra persona associada per mitjà d’autorització escrita.

Esperem la vostra assistència

València 14 de juny de 2007
Miguel Hernández Ferrer
President

En finalitzar l’acte s’oferirà un vi d’honor


Document en PDF: Convocatòria Assemblea General Ordinària